Aktuell

dä witz diä wuCHä

fritzli: „du papi, weisCH wie mer
e gwundernase neugierig maCHt?“
papi: „nei fritzli, wie?“
fritzli: „das verzell der morn!“

ä guäti wuCHä wünsCHäd angelika & andreas lang mit tiim
Menü schließen